(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 06/10/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, đại diện lãnh đạo Văn phòng KTNN đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC về phương án, kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu và xây dựng phần mềm ứng dụng của KTNN giai đoạn 1” đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 02/6/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tổ soạn thảo tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo Chuẩn mực KTNN (CMKTNN) số 1580 – Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực KTNN chủ trì buổi họp.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 27/5/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực KTNN đã chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo cho ý kiến về dự thảo Chuẩn mực KTNN số 1580 - Giải trình bằng văn bản.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 5/5/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực KTNN đã chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo cho ý kiến về dự thảo Chuẩn mực KTNN số 1580 - Giải trình bằng văn bản.

(kiemtoannn.gov.vn) - Bộ Tư pháp vừa ra thông cáo báo chí số 4283/TCBC-BTP về việc Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2014. Theo đó, trong tháng 9/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 08 Nghị định của Chính phủ và 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định tầm quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020; Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong mọi hoạt động của ngành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để phù hợp với thực tiễn của ngành tạo cơ sở cho chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động của ngành. Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 185/QĐ-KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và Quyết định số 186/QĐ-KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2014 của KTNN.
(kiemtoannn.gov.vn) - Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, từng bước chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành; Ngày 12/8/2013, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã ký ban hành Thông báo số 1069/TB-KTNN về việc tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giữa KTNN với các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành thông qua hệ thống hộp thư điện tử hiện có của KTNN.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng đã ký Quyết định số 652/QĐ-KTNN về việc công bố danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành và danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành đối với 85 văn bản quản lý, văn bản về phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán và văn bản quy phạm pháp luật của KTNN