Họp Tổ soạn thảo lấy ý kiến về Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước số 1580 – Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính

02/06/2015
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 02/6/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tổ soạn thảo tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo Chuẩn mực KTNN (CMKTNN) số 1580 – Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực KTNN chủ trì buổi họp.


Đại diện Tổ soạn thảo cho biết, Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên Nhà nước trong việc thu thập, giải trình bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán trong một cuộc kiểm toán tài chính nhằm: Khẳng định rằng đơn vị được kiểm toán đã hoàn thành trách nhiệm đối với việc lập, trình bày báo cáo tài chính và cung cấp đầy đủ thông tin cho kiểm toán viên Nhà nước; Hỗ trợ cho các bằng chứng kiểm toán khác liên quan đến báo cáo tài chính, hoặc các cơ sở dẫn liệu cụ thể của báo cáo tài chính bằng cách thu thập giải trình bằng văn bản nếu kiểm toán viên Nhà nước xác định là cần thiết, hoặc nếu các CMKTNN khác có yêu cầu; Có biện pháp xử lý thích hợp đối với các giải trình bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán, hoặc nếu đơn vị được kiểm toán không cung cấp các giải trình bằng văn bản mà kiểm toán viên Nhà nước yêu cầu.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã thảo luận, góp ý về cách diễn đạt để làm rõ một số nội dung trong dự thảo CMKTNN số 1580, trong đó tập trung vào nội dung Giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Tổ soạn thảo trên cơ sở tiếp thu các nội dung đã được thảo luận, thống nhất trong cuộc họp này, hoàn thiện dự thảo CMKTNN số 1580, để sớm đưa dự thảo CMKTNN 1580 lên website, xin ý kiến tham gia của các đơn vị trong Ngành./.

M. ThúyXem thêm »