Trụ sở: 116 Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 024.6262.8616
Email: banbientap@sav.gov.vn