Tiểu ban nhóm các văn bản về nghiệp vụ kiểm toán triển khai thực hiện nhiệm vụ

04/11/2015
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 03/11/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tiểu ban nhóm các văn bản về nghiệp vụ kiểm toán đã có buổi họp nhằm thống nhất định hướng, sửa đổi, bổ sung các văn bản nghiệp vụ kiểm toán và thảo luận về các đề xuất sửa đổi, bổ sung của các Phân ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên tham dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐ ngày 19/10/2015 về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi) được ông Hoàng Quang Hàm – Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) trình bày tại Hội nghị, Tiểu ban nhóm các văn bản về nghiệp vụ kiểm toán gồm 30 thành viên do ông Hoàng Quang Hàm làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban sẽ tham gia rà soát, sửa đổi 6 văn bản: Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT); Hệ thống mẫu biểu hồ sơ; Quy trình kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước; Quyết định về danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán; Quy chế thuê và ủy thác các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán; Quy định sử dụng cộng tác viên nhà nước.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh, Luật KTNN (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua vào ngày 24/6/2015 và có hiệu lực bắt đầu từ 01/01/2016. Việc sửa đổi các văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Quán triệt các nhiệm vụ của Tiểu ban trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị Tiểu ban thực hiện tiến độ xây dựng văn bản do Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu. Đồng thời, lựa chọn những văn bản phù hợp để rà soát, sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn I, căn cứ vào các nội dung sửa đổi của Luật KTNN, những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn công tác của Ngành. Đặc biệt, Tiểu ban phải bám sát kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 1130/TB-KTNN ngày 25/9/2015 - giao Vụ CĐ&KSCLKT chủ trì phối hợp với các đơn vị sửa đổi, hoàn thiện Quy chế KSCLKT theo hướng xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi, cách thức, phương pháp kiểm toán theo từng chủ đề để hạn chế sự chồng chéo, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán; Rà soát lại các mẫu biểu, báo cáo kiểm toán đảm bảo ngắn gọn, có tính linh hoạt, hệ thống thông tin cung cấp cho hoạt động kiểm toán, nhất là cho việc lập kế hoạch kiểm toán tương thích với hệ thống mẫu biểu báo cáo chung theo quy định đối với từng lĩnh vực.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu Tiểu ban cần nghiên cứu, rà soát sửa đổi các văn bản theo hướng đảm bảo yêu cầu về chuyên môn kiểm toán, thể hiện được tinh thần cải cách thủ tục hành chính; kết hợp hài hòa tính cụ thể và tính khái quát, toàn diện trong các lĩnh vực của văn bản.

“Để đảm bảo chất lượng của các văn bản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, tôi yêu cầu các thành viên của Ban tập trung thời gian cho việc sửa đổi các văn bản này theo phân công; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng Phân ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân. Tôi tin tưởng rằng, các thành viên Tiểu ban sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để việc biên soạn đạt chất lượng cao nhất” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên nói.

Cuối buổi họp, các thành viên của Tiểu ban đã cùng trao đổi, thống nhất các nội dung về định hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản nghiệp vụ kiểm toán, đồng thời thảo luận về các đề xuất sửa đổi, bổ sung của các Phân ban./.

Minh Thúy


Xem thêm »