Trong hai ngày 19-20/8/2009, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đến dự có các đồng chí Phó Tổng KTNN: Hoàng Hồng Lạc và Lê Hoàng Quân; đại diện lãnh đạo đơn vị và đại diện lãnh đạo cấp phòng có liên quan của hầu hết các đơn vị trực thuộc KTNN.

 Ngày 10/11/2008, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN và các văn bản liên quan dành cho đối tượng là cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan quản lý báo chí cùng đông đảo phóng viên chuyên theo dõi về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách và kiểm toán của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.
 Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. Luật Kiểm toán nhà nước ra đời đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Kiểm toán Nhà nước, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quyết tâm đẩy lùi nạn tham ô, tham nhũng, thực hành chính sách tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, xây dựng một nền tài chính quốc gia minh bạch, vững bền, đưa đất nước vững tin bước vào hội nhập.
 Trong hai ngày 8 và 9/5/2006 tại Hà Nội, với sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển của Đan Mạch (DANIDA), Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo tập huấn về Luật KTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài các đại biểu thuộc Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách (KT&NS) và KTNN, tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan của Quốc hội, gồm: Uỷ ban Quốc phòng và an ninh, Uỷ ban Văn hoá giáo dục - thanh niên và thiếu niên nhi đồng, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban pháp luật, Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.
 Ngày 24/5/2006, Tổng KTNN ban hành Văn bản số 313/KTNN-TĐKT về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 -2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.
 Đó là ý kiến chỉ đạo của GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Hội nghị tập huấn văn bản chế độ mới cho cán bộ lãnh đạo; phụ trách công tác văn phòng, tổng hợp; trưởng phòng tài vụ - kế toán và cán bộ phụ trách thi đua - khen thưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được tổ chức ngày 5 và 6/8 vừa qua.
 Với sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển của Đan Mạch (DANIDA), vừa qua Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo tập huấn về Luật KTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo ra sự hiểu biết thống nhất và thấu đáo hơn những quy định của Luật; vì vậy, đây cũng là diễn đàn để trao đổi về sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan Hội đồng nhân dân với KTNN trong việc triển khai thực hiện Luật. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đại diện hầu hết các cơ quan của Quốc hội, như Uỷ ban Quốc phòng và an ninh, Uỷ ban Văn hoá giáo dục - thanh niên và thiếu niên nhi đồng, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban pháp luật, Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.
Luật Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Để bảo đảm cho các quy định của Luật phát huy được hiệu lực trên thực tế, nhiều văn bản dưới luật đã được ban hành, trong đó có một số Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và nhiều văn bản do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, trên thực tế lại phát sinh vấn đề: Tổng Kiểm toán Nhà nước có được ban hành văn bản quy phạm pháp luật không? Nếu được quyền ban hành thì được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào?