Trong tiến trình đổi mới của đất nước, cùng với việc tăng cường công tác lập pháp, Quốc hội đã chú trọng và chủ động hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề kinh tế -tài chính. Quốc hội ngày càng thể hiện rõ là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những chính sách cơ bản của đất nước. Đồng thời, Quốc hội cũng là cơ quan thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Luật Kiểm toán Nhà nước đ­ược Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã triển khai nhiều hoạt động đưa Luật KTNN vào thực tiễn, trong đó công khai kết quả kiểm toán là vấn đề được xã hội quan tâm.
Công khai kết quả kiểm toán chỉ thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống xã hội khi các kết luận và kiến nghị của KTNN phải được các đơn vị được kiểm toán nghiêm chỉnh thực hiện. Đó chính là tấm gương phản chiếu tính hiệu lực của bộ máy nhà nước và tính hiệu quả của sự vận hành các cơ chế, chính sách bằng luật pháp
Ngày 8/3/2008, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước và Tổ chức hợp tác kỹ thuật CHLB Đức - GTZ tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả kiểm toán trong việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước". Tham dự hội thảo có đại diện một số cơ quan của Quốc hội; đại diện một số Bộ, ban ngành tại Trung ương; đại diện Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đồng chí Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN đã đến dự và tham gia chủ trì Hội thảo.