Tổng công ty Khánh Việt là DNNN hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - công ty con theo Quyết định số 76A/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà (theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 14/3/2002). Trụ sở của doanh nghiệp: Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) là tổ hợp công ty mẹ công ty con được thành lập theo quyết định số 01/2006QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) với chức năng, nhiệm vụ là kinh doanh đa ngành nghề gồm: xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư và các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực phát thanh truyền hình, bưu chính viễn thông.
Tập đoàn điện lực Việt Nam được thành lập theo quyết định số 147/QĐ- TTg, ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập đoàn có chức năng nhiệm vụ: tiến hành các hoạt động đầu tư, ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm đảm bảo cung cấp điện.
Thực hiện Quyết định số 684/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Dự án Hồ Tả Trạch - tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn KTNN tại Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 5 thuộc KTNN khu vực II đã tiến hành kiểm toán từ ngày 30/6/2008 đến ngày 30/8/2008 với nội dung và phạm vi như sau:
Thực hiện Quyết định số 826/QĐ-KTNN ngày 02/7/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các ban Quản lý dự án (Ban QLDA) thuộc một số bộ, ngành và địa phương, Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán từ ngày 08/7/2008 đến ngày 31/8/2008 với nội dung và phạm vi sau:
Tại Hà Nội, ngày 01/7/2008, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức họp báo công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 đối với niên độ ngân sách năm 2006 và kết quả thực hiện kết luận - kiến nghị kiểm toán của KTNN. Cuộc họp báo được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Đinh Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội với sự tham gia của đông đảo phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.
 Sáng ngày 24/03/2009 tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức họp báo công khai kế hoạch kiểm toán năm 2009. Tới dự buổi họp báo có Tổng KTNN Vương Đình Huệ, các Phó Tổng KTNN, Phó chủ nhiệm UBTC&NS Quốc hội Cao Ngọc Xuyên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.
 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2008/NĐ-CP về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.
 Ngày 28/8/2008 Đoàn nhận diện và chuyển giao đối với hoạt động hỗ trợ ngân sách thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135-2) của Ngân hàng Thế giới đã đến thăm và làm việc tại KTNN. Thành phần đoàn gồm ông Steven Schonberger - Trưởng đoàn (trưởng nhóm mới), ông Robin Mearns (nguyên trưởng nhóm) và một số cán bộ của chương trình