(sav.gov.vn) - Chiều 12/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành V. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp của KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 12/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành VII về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác trong thời tới.
(sav.gov.vn) – Sáng 11/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Thanh tra KTNN về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm 2022 và phướng hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham mưu thuộc KTNN và Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm” đã họp dưới sự chủ trì của TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 17/10/2017, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) đã họp phiên toàn thể, tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Ông Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UBTCNS chủ trì phiên họp.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 11/10/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng kế hoạch kiểm toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong kiểm toán Ngân sách địa phương (NSĐP)” do bà Ngô Xuân Ánh (KTNN khu vực III) và ông Trương Xuân Lợi (KTNN chuyên ngành V) làm đồng chủ nhiệm.
(kiemtoannn.gov.vn) - Những năm gần đây, một trong những nội dung được xác định là trọng tâm kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) là kiểm toán hoạt động tín dụng, đánh giá tình hình nợ xấu và vấn đề sở hữu chéo tại các tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng thương mại (NHTM). Nội dung kiểm toán này được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước và các NHTM với nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá được thực trạng hoạt động của các TCTD, NHTM, từ đó có những kiến nghị đề xuất để giải quyết vấn đề “nóng” này.
(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, chiều 12/9/2017, tại phòng họp Tân Trào, tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội,  UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 7/9/2017, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách (UB TC-NS) đã tổ chức phiên họp Thường trực của Ủy ban cho ý kiến về dự thảo Báo cáo dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) 2018 và Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB TC-NS chủ trì phiên họp.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 15/8/2018 tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, KTNN phối hợp với Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ tổ chức Khóa tập huấn chuyên sâu về lập kế hoạch kiểm toán (KHKT).