Ngày 30/10/2008, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp báo công khai kết quả kiểm toán Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).
 Sáng 30/10/2007, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm toán Đề án “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước” giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112). Tới dự buổi họp báo có Tổng KTNN Vương Đình Huệ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và đại diện của 55 cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.
 Ngày 19/6/2006, Tổ dự thảo Quy chế công khai kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp để thảo luận và xin ý kiến chỉ đạo về hoàn thiện Dự thảo quy chế trước khi trình Tổng KTNN ký ban hành. Tham dự có GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng KTNN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN: Văn phòng, Vụ Giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán, Tạp chí Kiểm toán.
 Đối với bất cứ đất nước nào, mối quan tâm lớn nhất của người dân là làm sao quản lý ngân sách nhà nước được chặt chẽ, vì vậy tôi cho rằng kết quả kiểm toán phải được báo cáo công khai trước Quốc hội. Điều đó sẽ bảo đảm tốt nhất cho tính minh bạch đối với kiểm soát ngân sách nhà nước. Nước ta đang nêu cao vấn đề công khai dân chủ, mục tiêu là dân làm chủ thực sự.

 Thực hiện Quyết định số 327/QĐ - KTNN ngày 04/4/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2001 – 2005 (Chương trình Nước sạch). Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Chương trình Nước sạch từ ngày 10/4 đến ngày 30/6/2007

 Căn cứ Luật KTNN và ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 07/02/2006, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định số 21/QĐ-KTNN về Kế hoạch kiểm toán năm 2006 của KTNN. Theo đó, năm 2006, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán hơn 100 đầu mối thuộc các lĩnh vực ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư - dự án và chương trình đặc biệt…