(kiemtoannn.gov.vn) - Xây dựng kế hoạch cho hoạt động kiểm toán là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng của quá trình thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu khác của Kiểm toán Nhà nước trong một cuộc kiểm toán, một năm hay một giai đoạn của hoạt động kiểm toán. Xác định tầm quan trọng của kế hoạch kiểm toán, KTNN luôn chú trọng tăng cường cho công tác kế hoạch qua từng năm. Hiện tại, KTNN đã có hệ thống các quy định về lập và ban hành KHKT năm, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện KHKT của cuộc kiểm toán, mẫu biểu về xây dựng KHKT chi tiết của tổ kiểm toán...

(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước về công bố công khai kết quả kiểm toán hàng năm, ngày 25/7/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội Kiểm toán Nhà nước chủ trì, phối hợp với Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội tổ chức buổi họp báo công bố Báo cáo kiểm toán năm 2013 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2012 của KTNN.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 14/7/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đoàn Kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả kiểm toán đợt 1 và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm toán đợt 2, đợt 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 5/5/2014, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công thương báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu; lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo phương án thành lập Quỹ khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học và việc bổ sung Quỹ này vào dự thảo Nghị định theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 24/4/2014 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
(kiemtoannn.gov.vn) – Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, chiến lược 4 của Kế hoạch chiến lược Kiểm toán Nhà nước (KTNN) giai đoạn 2013-2017 đi sâu vào việc xây dựng các dự án nhằm tăng cường năng lực của KTNN Việt Nam trong công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán, khắc phục những hạn chế hiện đang tồn tại trong hoạt động này .

Chiến lược 4 được xây dựng trên cơ sở  đánh giá hoạt động xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam, gồm KHKT trung hạn, KHKT năm, KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết của Tổ kiểm toán tuy đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần không nhỏ vào thành tựu hoạt động kiểm toán của KTNN. Nhưng xét trên từng khía cạnh cụ thể, việc xây dựng KHKT của KTNN còn khá nhiều hạn chế như: Việc xây dựng và ứng dụng KHKT trung hạn để lập KHKT năm mới thực hiện bước đầu nên còn thiếu kinh nghiệm; Đội ngũ cán bộ Kiểm toán viên bố trí tham gia xây dựng kế hoạch chưa đủ về số lượng và hạn chế về chất lượng; KHKT trung hạn và KHKT năm đều chưa được xây dựng gắn liền với các trọng yếu kiểm toán và các phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro kiểm toán; Cơ sở dữ liệu về các đầu mối được kiểm toán phục vụ cho công tác xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm, KHKT của cuộc kiểm toán chưa được thiết lập, làm mất nhiều thời gian xây dựng kế hoạch và giảm chất lượng hiệu quả kế hoạch, hướng dẫn về công tác lập KHKT chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế....


(kiemtoannn.gov.vn) - Sau gần 20 năm hoạt động, với tư cách là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Những số liệu và kiến nghị kiểm toán của KTNN đã mang lại nhiều thông tin xác thực, cần thiết trong lĩnh vực điều hành, quản lý NSNN; là một trong những cơ sở thực tế tin cậy để các cơ quan nhà nước nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành chế độ chính sách cho phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, việc mở rộng và đẩy mạnh chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN đã khẳng định rõ nét quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý nguồn lực tài chính và tài sản quốc gia; tăng cường tính minh bạch và công khai về nền tài chính đất nước; góp phần thực thi dân chủ xã hội và chống tiêu cực, tham nhũng.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 18/02/2014, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp báo công bố kế hoạch kiểm toán năm 2014. Đồng chủ trì buổi họp báo gồm: ông Lê Minh Khái - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước thường trực, ông Mai Xuân Hùng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Đào Văn Dũng -Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTNN.
Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị quý III/2013 (mở rộng). Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Đảng bộ KTNN, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi ủy các đơn vị tham mưu, sự nghiệp và các KTNN chuyên ngành; cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ các Đảng ủy, chi ủy các KTNN khu vực. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy KTNN chủ trì hội nghị.