(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 21/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN về việc: Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 20/3/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa do ông Đỗ Trọng Hưng - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XI về “Thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán việc đầu tư công trình xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2010 – 2015”.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 7/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Vụ Tổng hợp về một số kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cuộc kiểm toán do Vụ Tổng hợp chủ trì thực hiện, được triển khai từ ngày 14/12/2016 theo Quyết định số 1965/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 22/2/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Trung tâm Tin học tổ chức Tọa đàm trực tuyến tập huấn công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 11/01/2017, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 26/12/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 09/2016/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 06/12/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Theo đó, KHKT năm 2017 bao gồm 216 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán (tăng so với KHKT năm 2016 là 21 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán), được tổ chức thành 234 đoàn kiểm toán. 
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ Chương trình làm việc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, chiều 3/10/2016, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo tại Phiên họp.