(kiemtoannn.gov.vn) - Nằm trong chương trình nghị sự phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng ngày 18/9, UBTVQH đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2014 của KTNN. Tại buổi thảo luận, cơ bản các ý kiến đồng tình với báo cáo dự kiến KHKT của KTNN, song các đại biểu đề nghị việc xây dựng KHKT cần đảm bảo phù hợp về số lượng, nội dung và chú trọng đến chất lượng kiểm toán.

(kiemtoannn.gov.vn) - Mới đây, tại trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đã chủ trì cuộc họp về nội dung xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2014. Tham dự cuộc họp có thủ trưởng các đơn vị tham mưu; Kiểm toán trưởng, Trưởng Phòng Tổng hợp các KTNN chuyên ngành và khu vực.

(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán của 15 bộ, cơ quan trung ương; 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 37 Dự án đầu tư xây dựng; 04 dự án, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); 18 chuyên đề; 34 DNNN và các tổ chức tài chính ngân hàng; 20 đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 04 đầu mối thuộc cơ quan Đảng (06 Thành ủy, Tỉnh uỷ; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thành ủy Hà Nội; Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh); kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2011 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng hợp kết quả kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính14.710,8 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 78 văn bản.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 25/7/2013, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Họp báo công bố báo cáo kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2011. Đồng chủ trì buổi họp báo gồm có: ông Lê Minh Khái - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Bùi Đức Thụ - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Đào Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTNN.

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 22 tháng 4 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc thực hiện công tác giảm nghèo, Chương trình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng thời gian tới. Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 195/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị này.

Ngày 03/5/2013 Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tổ chức hội nghị thường kỳ, trong đó có nội dung Ban Thương đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 68 –NQ/ĐU ngày 19/4/2012 về “lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2012” của Đảng ủy KTNN và bàn giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2013. Ban Thường vụ đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực thực hiện Nghị quyết và thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/ĐU ngày 19/4/2012 của Đảng ủy KTNN trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2013 như sau:

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 14/3/2013, tại Thành phố Buôn Mê thuột, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã chủ trì Hội nghị “Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên”. Tham dự có lãnh đạo và đại diện các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo UBND các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Tập đoàn cao su Việt Nam, đại diện một số Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc các tỉnh Tây Nguyên.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 16/4/2013, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, KTNN đã tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán cho các cán bộ làm công tác quản trị hệ thống và quản trị nội dung của KTNN. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoàng Hồng Lạc đã đến dự và phát biểu tại buổi khai giảng.