(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm” đã họp dưới sự chủ trì của TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 17/10/2017, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) đã họp phiên toàn thể, tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Ông Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UBTCNS chủ trì phiên họp.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 11/10/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng kế hoạch kiểm toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong kiểm toán Ngân sách địa phương (NSĐP)” do bà Ngô Xuân Ánh (KTNN khu vực III) và ông Trương Xuân Lợi (KTNN chuyên ngành V) làm đồng chủ nhiệm.
(kiemtoannn.gov.vn) - Những năm gần đây, một trong những nội dung được xác định là trọng tâm kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) là kiểm toán hoạt động tín dụng, đánh giá tình hình nợ xấu và vấn đề sở hữu chéo tại các tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng thương mại (NHTM). Nội dung kiểm toán này được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước và các NHTM với nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá được thực trạng hoạt động của các TCTD, NHTM, từ đó có những kiến nghị đề xuất để giải quyết vấn đề “nóng” này.
(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, chiều 12/9/2017, tại phòng họp Tân Trào, tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội,  UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 7/9/2017, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách (UB TC-NS) đã tổ chức phiên họp Thường trực của Ủy ban cho ý kiến về dự thảo Báo cáo dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) 2018 và Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB TC-NS chủ trì phiên họp.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 15/8/2018 tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, KTNN phối hợp với Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ tổ chức Khóa tập huấn chuyên sâu về lập kế hoạch kiểm toán (KHKT).
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 21/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN phối hợp cùng Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức Họp báo Công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 của KTNN.
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm được tiến hành chủ động, thận trọng và bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch, công khai. Do đó, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trùng lặp với hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác là không chính xác.