Tọa đàm trực tuyến tập huấn công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán

23/02/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 22/2/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Trung tâm Tin học tổ chức Tọa đàm trực tuyến tập huấn công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Đình Thăng chủ trì cuộc tọa đàm

 
Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo, cán bộ, kiểm toán viên và các cá nhân thuộc một số đơn vị tham mưu, chuyên ngành, các KTNN Khu vực trực thuộc KTNN. TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì cuộc tọa đàm.
 
Bà Đào Thị Thu Vĩnh – Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã trình bày những kinh nghiệm về việc kiểm soát chất lượng kiểm toán, trong đó tập trung vào các nội dung như: Căn cứ pháp lý để thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán; mục đích của việc kiểm soát chất lượng kiểm toán; các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán; các sai sót liên quan đến kế hoạch kiểm toán, biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán…
 
         
  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Đào Văn Dũng trao đổi tại toạ đàm
 
Đại diện Vụ Tổng hợp đã trình bày những nội dung mới nhất trong Quyết định số 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng quát của cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện có hiệu lực kể từ đầu năm 2017 (thay thế Quyết định số 1530/QĐ-KTNN ngày 07/9/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán).
 
Bên cạnh đó, đại diện Vụ Tổng hợp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Dự thảo quyết định về việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN (thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN) để lấy thêm ý kiến góp ý của các đơn vị trong ngành. Sau khi Vụ Pháp chế thẩm định sẽ trình Tổng kiểm toán nhà nước ký ban hành Quyết định này vào tháng 3/2017.
 
Tại cuộc tọa đàm, đại diện KTNN các khu vực đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát chất lượng kiểm toán như: Nhật ký kiểm toán, việc lập và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán chi tiết, số lượng kiểm toán viên tham gia đối chiếu với bên thứ 3, bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận của kiểm toán viên, báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán…
 
Ông Đào Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và bà Đào Thị Thu Vĩnh – Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã giải đáp 11 ý kiến của các đơn vị về việc lập kế hoạch kiểm toán và việc kiểm soát chất lượng kiểm toán. Ông Lê Đình Thăng cho biết, Trường sẽ tập hợp 11 ý kiến của các đơn vị và nội dung giải đáp của các Vụ chức năng để báo cáo Lãnh đạo KTNN./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »