Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn làm việc với Thanh tra KTNN

11/08/2022
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) – Sáng 11/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Thanh tra KTNN về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm 2022 và phướng hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham mưu thuộc KTNN và Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính đã báo cáo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra.

Thanh tra KTNN được thành lập năm 2013, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN; tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của KTNN. Hiện bộ máy tổ chức của đơn vị gồm 04 phòng chuyên môn với tổng số 30 công chức.

Năm 2022, Thanh tra KTNN được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 07 cuộc thanh tra tại KTNN chuyên ngành Ia, KTNN khu vực II, III, V, VII, XII, XIII. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành và phát hành kết luận thanh tra của 06/07 cuộc thanh tra. Qua công tác thanh tra kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và trong hoạt động kiểm toán tại các đơn vị; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân, từ đầu năm đến nay, Thanh tra KTNN đã nhận và xử lý tổng số 47 đơn, gồm: 22 đơn tố cáo, 07 đơn khiếu nại, 16 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh, 02 đơn tố giác. Các đơn thư gửi đến đã được đơn vị xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, sao gửi đến các KTNN chuyên ngành, khu vực để lưu ý khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo, trong 07 tháng đầu năm 2022, Thanh tra KTNN đã phối hợp, cung cấp số liệu gửi Vụ Tổng hợp để xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của KTNN; cung cấp hồ sơ tài liệu cho Đoàn kiểm tra số 4 - Ban chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 796/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị tham mưu đã phát biểu chia sẻ với những khó khăn, áp lực của Thanh tra KTNN khi triển khai nhiệm vụ đặc thù - thanh tra nội Ngành. Theo ghi nhận của các đơn vị, hoạt động thanh tra thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác phối hợp với các đơn vị trong hoạt động thanh tra; trả lời đơn thư, khiếu tại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và hoàn thiện các quy trình kiểm toán của KTNN.
 
Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đánh giá cao vai trò quan trọng của Thanh tra KTNN trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của Ngành. Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng kế hoạch công tác 5 tháng cuối năm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp được đơn vị đề ra trong báo cáo. Bên cạnh đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đơn vị tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo và công chức; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, nội dung, quy trình thanh tra; qua hoạt động thanh tra nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước./.

Hà Linh

Xem thêm »