Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn làm việc với KTNN chuyên ngành V

13/08/2022
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Chiều 12/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành V. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp của KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nhãn
Báo cáo về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ và tình hình công tác năm 2022 của KTNN chuyên ngành V từ đầu năm đến nay, Kiểm toán trưởng Trần Hải Đông cho biết: KTNN chuyên ngành V có cơ cấu tổ chức và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1375/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 79 người, trong đó có 38 Kiểm toán viên (KTV) chuyên ngành tài chính - kinh tế và 41 KTV chuyên ngành kỹ thuật gồm: Kiến trúc, xây dựng, thuỷ lợi và các chuyên ngành khác.

Năm 2022, công tác khảo sát, lập Kế hoạch kiểm toán (KHKT) tổng quát được đơn vị bám sát hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Các Đoàn khảo sát chú trọng việc xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán từ khâu khảo sát, lập KHKT, đến tổ chức thực hiện kiểm toán theo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, xét duyệt KHKT của Hội đồng cấp Vụ cũng từng bước nâng cao chất lượng.
 
Kiểm toán trưởng chuyên ngành V Trần Hải Đông báo cáo tại buổi làm việc


Thực hiện KHKT năm 2022, KTNN Chuyên ngành V tổ chức thực hiện 14 Đoàn kiểm toán theo 3 đợt với đợt cuối dự kiến kết thúc vào trung tuần tháng 10/2022.

Từ ngày 1/3-7/5/2022, KTNN chuyên ngành V đã triển khai thực hiện 05 cuộc kiểm toán đợt 1 gồm: Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021; Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam; Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; Kiểm toán hoạt động các Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La; Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của 09 Dự án tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;  Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Trong đợt 2, được thực hiện từ 24/5 đến 22/7/2022, đơn vị đã triển khai 4 cuộc kiểm toán, gồm: Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1); Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Mở rộng và nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai (Giai đoạn I: 3 vạn T/n); Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh; Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM.1); Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2); Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL); Kiểm toán chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc (WB) năm 2021; Chuyên đề Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải và Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận.
Tính đến 01/8/2022, đơn vị đã phát hành Báo cáo kiểm toán (BCKT) 05 cuộc kiểm toán đợt 01 và đang thực hiện quy trình thẩm định, xét duyệt và phát hành BCKT của 04 cuộc kiểm toán đợt 02/2022.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Hoạ phát biểu tại buổi làm việc


Trong 7 tháng đầu năm 2022, các Tổ Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) đã giúp Kiểm toán trưởng thực hiện công tác kiểm soát đối với 5/5 Đoàn kiểm toán đợt 1 và 4/4 Đoàn kiểm toán đợt 2 theo đúng Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; theo dõi, đánh giá việc kịp thời ghi chép nhật ký điện tử, chế độ báo cáo 10 ngày, báo cáo đột xuất của các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán. Nhìn chung, các cuộc kiểm toán thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2022 đã đáp ứng các quy định của chuẩn mực, Quy trình kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN và Quy chế KSCLKT.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức lập, thẩm định, phát hành KHKT, BCKT có nhiều đổi mới theo hướng sâu hơn, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Với việc tập trung vào chất lượng BCKT để cụ thể hóa kết quả của quá trình kiểm toán, KTNN chuyên ngành V đã chỉ đạo các Đoàn kiểm toán ngay từ việc thu thập các bằng chứng kiểm toán, đảm bảo theo quy định của Ngành, đồng thời yêu cầu Trưởng các Đoàn kiểm toán phát huy vai trò và trách nhiệm trong tổng hợp kết quả kiểm toán, lập dự thảo BCKT.

Công tác thẩm định cấp Vụ được thực hiện theo hướng chuyên sâu, Kiểm toán trưởng là Chủ tịch Hội động thẩm định, trong Hội đồng có sự tham gia đầy đủ và xuyên suốt của các Phó kiểm toán trưởng, mỗi BCKT thành lập 3 Nhóm thẩm định độc lập gồm: Tổ thẩm định, Tổ kiểm soát CLKT và Phòng Tổng hợp với những KTV có chuyên môn. Qua đó chất lượng các BCKT được nâng lên rõ rệt.

Đến nay, 5/5 BCKT của các cuộc kiểm toán đợt 1/2022 đã phát hành đúng và vượt thời gian quy định; 04/04 các cuộc kiểm toán đợt 2 đang trong quá trình thẩm định, xét duyệt đảm bảo yêu cầu về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành BCKT. Ngoài ra, để đảm bảo việc lập, thẩm định, phát hành KHKT và BCKT được đạt chất lượng, hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt các quy định của KTNN, đơn vị đã ban hành văn bản  về việc tổ chức lập, thẩm định, xét duyệt dự thảo BCKT và KHKT, qua đó phân giao nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn kiểm toán, Đoàn khảo sát; các Tổ KSCLKT và phòng Tổng hợp để có thể rà soát, thẩm định, hoàn thiện KHKT và BCKT trước khi phát hành.

Trong năm, KTNN chuyên ngành V cũng đã phối hợp với KTNN chuyên ngành IV cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đơn vị luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN để tổ chức có hiệu quả kế hoạch công tác năm từ việc xây dựng và phổ biến pháp luật, xây dựng và củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp công tác với các đơn vị trong Ngành.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Kiểm toán trưởng Trần Hải Đông cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác xây dựng KHKT năm theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Về phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, KTNN chuyên ngành V tập trung phát hành BCKT 04 cuộc kiểm toán đợt 2 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tổ chức triển khai thực hiện tốt 04 cuộc kiểm toán đợt 3 theo phương án kiểm toán đã được duyệt và điều chỉnh; tiếp tục tập trung tìm hiểu khảo sát thông tin để xây dựng KHKT năm 2023 và KHKT trung hạn 2023-2025; triển khai 13 Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kế hoạch được duyệt; tiến hành rà soát số liệu kiến nghị các năm trước chưa thực hiện từ đó có biện pháp đôn đốc nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị.  
 
Đại diện các phòng trực thuộc phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, đại diện các phòng trực thuộc, Lãnh đạo chủ chốt KTNN chuyên ngành V cũng thẳng thắn trao đổi về một số vướng mắc của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những khó khăn do sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ cũng như việc không có đầu mối cụ thể, thiếu thông tin để có căn cứ xây dựng KHKT năm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ với một số khó khăn vướng mắc của KTNN chuyên ngành V trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giao Vụ Tổng hợp nghiên cứu, tham mưu cho Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để khắc phục những vướng mắc trong việc phân bổ số lượng, lĩnh vực, địa bàn… hoạt động của các đơn vị KTNN chuyên ngành, khu vực nói chung và KTNN chuyên ngành V nói riêng. 

Bên cạnh đó, Phó Tổng KTNN phụ trách Ngô Văn Tuấn cũng giao Vụ Tổng hợp tham mưu Lãnh đạo KTNN trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin để KTNN có cơ sở thực hiện hoạt động kiểm toán.

Khẳng định nhiệm vụ quan trọng của KTNN là cung cấp những thông tin tốt nhất cho Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách yêu cầu KTNN chuyên ngành V cần nắm vững pháp luật, tinh thông nghề nghiệp; có thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực; mỗi KTV nhà nước hãy luôn tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng KTNN thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán và ngay trong chính nội bộ KTNN./.

Phương Ngọc

Xem thêm »