Nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả kiểm toán trong việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước.

16/02/2009
Xem cỡ chữ Google

Ngày 8/3/2008, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước và Tổ chức hợp tác kỹ thuật CHLB Đức - GTZ tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả kiểm toán trong việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước". Tham dự hội thảo có đại diện một số cơ quan của Quốc hội; đại diện một số Bộ, ban ngành tại Trung ương; đại diện Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đồng chí Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN đã đến dự và tham gia chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung phân tích và thảo luận những vấn đề liên quan tới việc sử dụng báo cáo kiểm toán trong quyết định dự toán ngân sách nhà nước hiện nay trên cơ sở 5 báo cáo chuyên đề do các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày, đáng chú ý như "Đóng góp của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong quá trình thảo luận và thông qua dự toán NSNN tại Quốc hội", "Sử dụng kết quả kiểm toán trong việc đánh giá, quyết định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội", và "Thực trạng về ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương trong thời gian qua"... Phần lớn các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm Hội thảo đề ra, như: Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức, làm rõ thực trạng về ý kiến của KTNN đối với dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương thời gian qua, các giải pháp để tăng cường chất lượng kiểm toán để phục vụ cho việc Quốc hội quyết định dự toán NSNN đúng mục tiêu và hiệu quả.

Kết luận Hội thảo, ông Trịnh Huy Quách, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho biết, với nội dung hội thảo đã diễn ra, Ban tổ chức hi vọng đã cung cấp cho các đại biểu Quốc hội và các đại biểu dự hội thảo về kinh nghiệm, các kỹ năng và một số kiến thức chung nhằm tham gia hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực lập, thẩm tra và quyết định dự toán NSNN ở cả trung ương và địa phương. Trên cơ sở những vấn đề, ý kiến các vị đại biểu đã nêu, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách sẽ nghiên cứu, tiếp thu và sử dụng như một tài liệu bổ ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc thẩm tra và tham mưu cho Quốc hội quyết định dự toán NSNN; tiếp tục nghiên cứu, sử dụng trong việc hoàn thiện Luật NSNN mà Quốc hội đã dự kiến sửa đổi, bổ sung trong năm 2009 cũng như các văn bản pháp luật có liên quan được giao.

ĐC

Xem thêm »