KTNN Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga tổng kết kết quả kiểm toán chung về việc thực hiện Thỏa thuận liên minh thuế quan

07/01/2016
Xem cỡ chữ Google

Mới đây, tại cuộc họp chung giữa các cơ quan kiểm toán tối cao 3 nước Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga đã được tổ chức tại Mát-xcơ-va nhằm thảo luận về kết quả cuộc kiểm toán chung ba Bên kiểm tra việc thực hiện Thỏa thuận liên minh thuế quan ở 3 nước. Nội dung kiểm toán chính là kiểm tra việc tính toán và phân phối thuế quan nhập khẩu của các cơ quan có thẩm quyền của ba nước (gồm Bộ Tài chính của Bê-la-rút, Ủy ban Tài chính thuộc Bộ Tài chính của Ca-dắc-xtan và Kho bạc Liên bang Nga) trong năm 2014. Cuộc họp ba Bên được chủ trì bởi bà Vera Chistova - Phó Chủ tịch KTNN Nga, ông Leonid Anfimov - Chủ tịch KTNN Bê-la-rút và ông Zhanseit Sarsenkulov – Thành viên của Ủy ban Kiểm soát thực hiện ngân sách Cộng hòa Ca-dắc-xtan.

 
Kết quả kiểm toán cho thấy, trong năm 2014, ngân sách của các quốc gia thành viên trong Liên minh thuế quan đã nhận được 19,4 tỷ đô la Mỹ từ thuế quan nhập khẩu, trong đó ngân sách của nước Cộng hòa Bê-la-rút nhận được khoảng 908,4 triệu đô la Mỹ, ngân sách của nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan nhận được 1,4 tỷ đô la Mỹ và ngân sách của Liên bang Nga nhận được 17,1 tỷ đô la Mỹ. Số thu này giảm 4,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương với mức giảm 20,1% so với năm 2013. Tác động bởi các yếu tố kinh tế và chính trị đối ngoại được nhận định là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng các khoản thu thuế quan nhập khẩu của các quốc gia thành viên.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy trong năm 2014, cơ quan tài chính của ba nước này đã mở tài khoản riêng dành cho thuế quan nhập khẩu và việc tính toán thuế quan nhập khẩu đã được thực hiện qua hệ thống thông tin tự động. Nhìn chung, sự phân phối các khoản thuế quan nhập khẩu giữa ngân sách các quốc gia thành viên của Liên minh thuế quan tuân thủ theo Thỏa thuận liên minh thuế quan.

Các Bên đã thống nhất trong việc đánh giá các kết quả kiểm toán và cho rằng, trong năm 2014, các cơ quan chức năng của các nước thành viên trong Liên minh thuế quan đã hoạt động theo một cơ chế quản lý thống nhất - Thủ tục chuyển giao và phân phối của thuế quan nhập khẩu giữa các quốc gia thành viên.

Bên cạnh việc thảo luận về kết quả cuộc kiểm toán chung, các Bên cũng thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc các các cơ quan kiểm toán tối cao chuyển sang hình thức hợp tác tiên tiến với sự gia nhập của Ác-mê-no-a và Cư-rơ-gư-dơ-xtan trong Liên minh kinh tế Á-Âu. Đặc biệt, các Bên thống nhất đưa ra các kiến nghị với các đồng nghiệp từ Ác-mê-no-a và Cư-rơ-gư-dơ-xtan, những người trong năm 2016 sẽ tham gia vào công tác giám sát chung đối với việc tuân thủ thủ tục chuyển giao và phân phối thuế quan nhập khẩu trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á-Âu. Ngoài ra, khả năng thiết lập các quy định chung đối với việc tổ chức hoạt động kiểm soát trong khu vực này cũng được thảo luận tại cuộc họp./.

Nguyễn Đàm Hương – Vụ Hợp tác quốc tế
Nguồn: http://kgk.gov.by http://www.ach.gov.ru

Xem thêm »