Vụ Tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

08/03/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 7/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Vụ Tổng hợp về một số kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cuộc kiểm toán do Vụ Tổng hợp chủ trì thực hiện, được triển khai từ ngày 14/12/2016 theo Quyết định số 1965/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vụ Tổng hợp đã báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước một số kết quả kiểm toán chủ yếu qua kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến ngày 06/03/2017. Báo cáo kiểm toán đã phân tích đánh giá tình hình quản lý, điều hành NSNN năm 2015 trên các nội dung: thu, chi NSNN; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, quản lý nợ công; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán NSNN năm 2015.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và các Kiểm toán viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để đạt được mục tiêu kiểm toán đã đề ra, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Đoàn kiểm toán tiếp tục đánh giá sâu hơn những mặt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành NSNN, quyết toán NSNN năm 2015. Đối với công tác lập và phân bổ dự toán NSNN, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Đoàn kiểm toán tập trung đánh giá chất lượng dự toán thu, chi NSNN; hiện tượng vượt thu, vượt chi, sót các nguồn thu hay số thu không đúng số phát sinh để tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN. Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo Đoàn kiểm toán làm rõ những vấn đề “nóng” đang được Quốc hội và cử tri hết sức quan tâm như: thực trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ công, trái phiếu chính phủ, các dự án ODA..., qua đó, làm rõ trách nhiệm quản lý và kiến nghị giải pháp quản lý ngân sách.  

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Ông Trần Khánh Hòa – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, Đoàn kiểm toán sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo của cuộc kiểm toán. Kết quả kiểm toán của cuộc kiểm toán sẽ là căn cứ quan trọng để tổng hợp báo cáo kiểm toán năm của KTNN./.

Thanh Hà

Xem thêm »