Thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm”

26/11/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm” đã họp dưới sự chủ trì của TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Toàn cảnh buổi thẩm định

  
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm” thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Kiểm toán viên chính do Ths. Trương Hải Yến, phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và TS. Lê Hoài Nam, Trưởng phòng, Vụ Tổng hợp-KTNN chủ trì biên soạn. 
 
Chuyên đề Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm được xây dựng nhằm giúp học viên nắm được kiến thức về xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; các bước cơ bản thực hiện xây dựng các kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN.
 
Chuyên đề được kết cấu thành 2 chương: Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm; Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm. Tổng thời gian đào tạo của chuyên đề là 16tiết, trang bị cho học viên các nội dung cơ bản: Tổng quan về kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN; Phân loại các kế hoạch kiểm toán và các báo cáo kiểm toán; Nội dung, kết cấu của kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN; Quy trình lập kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN. Ngoài ra, trong quá trình biên soạn tài liệu và giảng dạy, giảng viên chủ động cung cấp các tình huống thực tiễn để học viên hiểu và vận dụng khi thực hiện nghiệp vụ kiểm toán.
 
Đánh giá về sự cần thiết của Chuyên đề, hầu hết các ý kiến của Hội đồng thẩm định cho rằng, trong những năm gần đây, hoạt động kiểm toán của KTNN tăng mạnh về quy mô, đầu mối, đơn vị được kiểm toán và các nội dung kiểm toán theo nhiệm vụ được Đảng,Nhà nước giao và các yêu cầu thực tế phát sinh của xã hội. Do đó, chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán ngày càng đòi hỏi cao hơn, chất lượng hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, đánh giá kết quả thực hiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và tổng hợp kết quả kiểm toán phục vụ nhiệm vụ lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN của các đơn vị trong Ngành thời gian vừa qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đặc biệt là việc phân tích các vấn đề trọng yếu, đánh giá rủi ro, xác định trọng tâm, nội dung kiểm toán; việc phân tích khả năng về nhân lực để cân đối giữa kế hoạch kiểm toán và kế hoạch đào tạo, kế hoạch công tác của đơn vị; việc tổ chức kiểm toán để chánh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm toán… Vì vây, việc biên soạn Chuyên đề trong Chương trình đào tạo ngạch kiểm toán viên chính là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn của KTNN hiện nay.
 
Các nội dung trình bày trong tài liệu tương đối phong phú, đa dạng, có tính tập trung cao. Trong đó một số nội dung được trình bày tương đối toàn diện và đầy đủ như: Đặc điểm của kiểm toán chuyên đề; đặc điểm tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề… Ngoài ra, tài liệu đã lồng ghép tình huống thực tiễn về tiêu chí kiểm toán để học viên hiểu và vận dụng kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.
 
Về tính khoa học và giá trị ứng dụng của tài liệu, Hội đồng nhận định, Chuyên đề cơ bản bám sát các đặc điểm, tình hình thực hiện lập kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán của KTNN; các văn bản, quy định hiện hành và Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi. Thông tin, dữ liệu trình bày trong tài liệu tương đối rõ ràng, phù hợp với thực tiễn. 
 
Tài liệu được biên soạn cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra nhằm giúp các học viên hiểu tổng quan về kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kiểm toán năm; cung cấp, giới thiệu các kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kiểm toán năm.​
 
Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đề nghị, Chủ trì biên soạn Chuyên đề cần tính toán lại dung lượng dành cho nội dung về lý luận kế hoạch và lập kế hoạch. Việc dành quá nhiều dung lượng cho nội dugn này, khiến tài liệu không thể hiện được nội dung trọng tâm là kế hoạch kiểm toán. Bên cạnh đó, một số khái niệm cần được chỉnh sửa cho chính xác. Nên thể hiện nội hàm của khái niệm hơn là đưa ra định nghĩa. Không nên dựa quá nhiều vào các văn bản pháp luật và lấy đó làm chuẩn mực khi biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo. Tài liệu nên có hướng mở để phát triển tư duy cho người học…
 
Phát biểu kết luận, TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Chủ trì soạn thảo tài liệu cần nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các thành viên hội đồng để hoàn thiện tài liệu. Hiệu chỉnh những nội dung lý luận về kế hoạch, lập kế hoạch theo hướng cô đọng để tài liệu tránh trùng lắp với các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng khác của KTNN và thể hiện được nội dung chính của tài liệu là kế hoạch kiểm toán. Bổ sung nội dung thực hiện kế hoạch gắn với việc lập kế hoạch kiểm toán.
 
Sau khi thảo luận, thống nhất, Hội đồng thẩm định đánh giá, Chương trình đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành. Thời gian để Chủ trì biên soạn hoàn thiện tài liệu là 15 ngày kể từ khi có kết luận của Hội đồng thẩm định./.
 
 
D. Thúy

Xem thêm »