KTNN chuyên ngành VII tổng kết việc áp dụng kế hoạch kiểm toán mẫu các ngân hàng thương mại năm 2015

01/03/2016
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 29/02/2016, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VII tổ chức Hội thảo tổng kết việc áp dụng kế hoạch kiểm toán mẫu các ngân hàng thương mại năm 2015. Phó tổng kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội thảo.
 

Phó tổng kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chỉ đạo Hội thảo


Khai mạc Hội thảo, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Phạm Thanh Sơn cho biết, tại Hội thảo này, các Đoàn kiểm toán NHTM năm 2015 sẽ báo cáo tình hình thực hiện thí điểm Biểu mẫu lập Kế hoạch kiểm toán NHTM năm 2015 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành tại Quyết định số 285/QĐ-KTNN ngày 28/3/2015; Thảo luận các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa các biểu mẫu đã được ban hành, nhằm tăng cường chất lượng, đồng thời giảm bớt thời gian, nhân lực cho các cuộc kiểm toán các NHTM.

      
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nghe 03 Tổ trưởng Tổ tổng hợp đoàn kiểm toán các NHTM báo cáo đánh giá việc lập, và thực hiện kế hoạch kiểm toán mẫu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Các báo cáo tập trung đánh giá: Tổng quan về kế hoạch kiểm toán mẫu NHTM được kiểm toán; Chi tiết kế hoạch kiểm toán theo từng phụ biểu. Các đánh giá nêu lên những kết quả đạt được, các hạn chế, tồn tại và các nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình triển khai kiểm toán NHTM. Các báo cáo cũng đưa ra các kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện và thực hiện tốt công tác kiểm toán các NHTM.

Hội nghị cũng đã nghe Trưởng Đoàn, Tổ trưởng tổ kiểm toán, Kiểm toán viên tại Đoàn kiểm toán VCB, Vietinbank, BIDV và đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ CĐ&KSCLKT đóng góp ý kiến.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân tiên yêu cầu: Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận, góp ý, các bộ phận có liên quan của KTNN chuyên ngành VII cần rà soát lại các phụ lục của Biểu mẫu lập Kế hoạch kiểm toán Ngân hàng thương mại (NHTM) đã ban hành theo hướng ghép các thông tin trùng lắp, lược bỏ những thông tin không cần thiết, trình Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi.

Để đảm bảo cho mục tiêu năm 2016 giảm bớt 15% thời gian và nhân lực dành cho cuộc kiểm toán NHTM, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN chuyên ngành VII cần tăng cường nhân lực cho khảo sát, lập kế hoạch và yêu cầu tất cả các Kiểm toán viên trong Đoàn kiểm toán đều phải tham gia ngay vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán; dành nhiều thời gian cho khâu khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán; Các Trưởng Đoàn phải tập trung chỉ đạo sát sao từ đầu đến cuối cuộc kiểm toán. Đơn vị phải tổ chức tập huấn kế hoạch kiểm toán cho tất cả thành viên trong Đoàn. Yêu cầu tất cả các Kiểm toán viên, thành viên Đoàn kiểm toán phải hiểu, nắm được kiến thức, quy trình hoạt động của ngân hàng, các kiến thức về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng./.

Ngọc Bích

Xem thêm »