Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm toán 2016

09/06/2016
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoann.gov.vn) - Ngày 8/6/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ban hành Công điện số 658/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2016. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN như sau:
 

Chủ động rà soát đầu mối, thời gian, nhân sự của tất cả các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện trong năm 2016 tại Quyết định số 623/QĐ-KTNN ngày 01/4/2016 về việc phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2016. Qua rà soát các đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo KTNN (qua Vụ Tổng hợp) để điều chỉnh linh hoạt thời gian, nhân sự trên tinh thần tập trung ưu tiên các cuộc kiểm toán trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm như kiểm toán việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm toán đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT, BOT,..., đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian kiểm toán, góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ kiểm toán được giao. Các đơn vị lưu ý bố trí Kiểm toán viên đáp ứng được yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các cuộc kiểm toán trọng điểm đạt chất lượng, hiệu quả, khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng thời gian quy định, lưu ý việc phát hành các báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo trước khi HĐND phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Ngoài các cuộc kiểm toán đã được giao theo kế hoạch, trên cơ sở các đầu mối, lĩnh vực được phân công kiểm toán, các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo KTNN (qua Vụ Tổng hợp) bổ sung các cuộc kiểm toán đột xuất, nội dung, lĩnh vực kiểm toán mang tính thời sự hiện đang được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Vụ Tổng hợp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều chỉnh kịp thời phương án tổ chức kiểm toán năm 2016 trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế ưu tiên bố trí thời gian, nhân sự tham gia xét duyệt Kế hoạch kiểm toán và thẩm định Báo cáo kiểm toán của các Đoàn kiểm toán đảm bảo chất lượng, kịp thời, tạo điều kiện để các Đoàn kiểm toán triển khai và phát hành Báo cáo kiểm toán sớm hơn so với Kế hoạch đã đề ra.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Công điện trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Vụ Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.

Đàm Kim Phượng

Xem thêm »