Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ hỗ trợ KTNN tập huấn chuyên sâu về lập kế hoạch kiểm toán

15/08/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 15/8/2018 tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, KTNN phối hợp với Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ tổ chức Khóa tập huấn chuyên sâu về lập kế hoạch kiểm toán (KHKT).

Toàn cảnh buổi tập huấn

 
Tham dự khóa tập huấn là các cán bộ, Kiểm toán viên thực hiện công tác kiểm toán hoạt động tại Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và KSCLKT, Vụ Hợp tác Quốc tế, KTNN chuyên ngành II, chuyên ngành V và khu vực I.
 
Trong thời gian 01 ngày, các học viên tham dự khóa tập huấn sẽ được ông Jose Oyola, nguyên Kiểm toán viên cao cấp của KTNN Hoa Kỳ chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán theo các thông lệ trên thế giới.
 
Trao đổi về các quy định liên quan của ISSAI về thiết kế KHKT, ông Jose Oyola trình bày 05 bước chính: Tìm hiểu rõ về mục đích và chiến lược của đơn vị được kiểm toán; Xây dựng các câu hỏi kiểm toán phù hợp; Xây dựng thiết kế kiểm toán và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; Xác định phương pháp thu thập chứng cứ; Lập kế hoạch phân tích dữ liệu và giải quyết những khó khăn về phương pháp luận.
 
Các bước trong lập kế hoạch kiểm toán tài chính được trình bày tại khóa tập huấn gồm các nội dung: Các mục tiêu kiểm toán; Xem xét các chuẩn mực Quốc tế của các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (ISSAIs) có thể áp dụng được – ISSAI 100, 200 và 38 ISSAI về các vănbản hướng dẫn chi tiết; Các bước cần thực hiện trướcđể bắt đầu các cuộc kiểm toán tài chính.
 
Theo chương trình tập huấn, các học viên cũng sẽ được thực hành lập kế hoạch kiểm toán; Trình bày kết quả thực hành và thảo luận chung về các kết quả thực hành./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »