Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2018

13/09/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, chiều 12/9/2017, tại phòng họp Tân Trào, tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội,  UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp.

Toàn cảnh Phiên họp

 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp của KTNN Trần Khánh Hòa tham dự Phiên họp.
 
Trình bày báo cáo tóm tắt dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2018 của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, đến hết 31/8/2017, KTNN đã triển khai 177/252 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2017, kết thúc 144/252 cuộc kiểm toán, xét duyệt 108/277 dự thảo báo cáo kiểm toán. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 31/8/2017 đã xử lý tài chính 22.954 tỷ đồng; Hủy bỏ, sửa đổi 40 văn pháp luật nhằm bịt chỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội, các Đoàn giám sát của UBTVQH và các cơ quan chức năng có liên quan…
 
Về dự kiến về KHKT năm 2018, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, mục tiêu tổng quát năm 2018 của KTNN là: “Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14; đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên”.
 
Từ mục tiêu tổng quát năm 2018, KTNN xác định một số định hướng cơ bản trong công tác kiểm toán 2018:
 
Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao năng lực kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, trong năm 2018, KTNN tập trung kiểm toán ngân sách năm 2017 của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan Trung ương để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quốc hội.
 
Hoạt động kiểm toán của KTNN ưu tiên tập trung kiểm toán các chủ trương, chính sách lớn: Kiểm toán việc quản lý, điều hành NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan; Kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vị cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; Tập trung kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn; Kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế; Tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động.
 
Với định hướng như trên, toàn Ngành dự kiến sẽ tập trung kiểm toán trên 200 cuộc kiểm toán. Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán năm 2018, KTNN xác định bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ngành một cách khoa học, hiệu quả; Chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH; Tập trung kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng kiểm toán tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí; Phát động phong trào thi đua tôn vinh danh hiệu cuộc kiểm toán chất lượng vàng trong toàn Ngành; Biểu dương kịp thời các Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu…
 
Trình bày ý kiến về dự kiến KHKT năm 2018 của KTNN, thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với nguyên tắc, định hướng, mục tiêu kiểm toán trong dự kiến KHKT 2018 của KTNN. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm toán trong dự kiến KHKT 2018, thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, KTNN nên rà soát lại trọng tâm và đối tượng lựa chọn kiểm toán để đảm bảo đúng định hướng đã đề ra. Đề nghị KTNN thực hiện kiểm toán sớm, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội trong chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016” và chuyên đề giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”. Trong quá trình triển khai kiểm toán, KTNN cũng cần lưu ý: Lồng ghép các nội dung, mục tiêu kiểm toán; dành nguồn lực, thời gian kiểm toán chuyên đề đối với việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan trung ương; đánh giá tình hình triển khai phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, tình hình chuyển vốn sau khi sáp nhập của các ngân hàng thương mại và công ty tài chính cổ phần; đẩy nhanh triển khai các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương đã được lựa chọn trong KHKT 2018; đi sâu đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản…
 
Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hoạt động của KTNN trong năm 2017 với nhiều chuyển biến tích cực, đúng trọng tâm, trọng điểm. “Đánh giá của các Bộ, ngành, đơn vị được kiểm toán đều cho rằng hoạt động của KTNN là công tâm, khách quan”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Về KHKT năm 2018, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN nên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ để đảm bảo tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, tài sản công. Đối với các chuyên đề giám sát của Quốc hội năm 2018, KTNN cần “đi trước một bước” để chuẩn bị tốt cho việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.
 
Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên của UBTVQH bày tỏ sự đồng tình với các nội dung của Báo cáo dự kiến KHKT 2018 của KTNN. Một số ý kiến cho rằng, để hoạt động của KTNN ngày càng hiệu quả và đảm bảo theo đúng định hướng đã đề ra, KTNN nên tiếp tục nâng cao vai trò “cảnh báo” hơn vai trò “xử lý”; tiếp tục có các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; KTNN cũng cần tăng cường các kiến nghị về sửa đổi cơ chế chính sách pháp luật…
 
Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận định: Những kết quả đã đạt được của ngành KTNN trong năm 2017 đúng trọng tâm, trọng điểm, có nhiều kết quả tiến bộ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng cao, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc trong quản lý tài chính – ngân sách.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách và các ý kiến tại Phiên họp và cơ bản nhất trí với dự kiến KHKT 2018 do KTNN trình bày. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN tập trung nghiên cứu lựa chọn đối tượng kiểm toán phù hợp với tình hình hiện nay, lựa chọn những vấn đề nổi trội, bức xúc trong quản lý tài chính, tài sản công: Tập trung kiểm toán quyết toán NSNN 2016 tại các địa phương lớn, các tập đoàn lớn; Lựa chọn các chuyên đề kiểm toán lớn, phạm vi rộng; Tập trung kiểm toán các dự án BT, dự án sử dụng vốn ODA, cổ phần hóa DNNN, các dự án phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát của Quốc hội…KTNN cũng cần tăng cường việc đánh giá, xem xét việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. KTNN cần tiếp tục lưu ý và nâng cao vai trò của công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Ngành.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến góp ý của Ủy ban Tài chính – Ngân sách và các thành viên của UBTVQH, KTNN hoàn thiện Báo cáo dự kiến KHKT năm 2018 để xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »