Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trên địa bàn

22/03/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 20/3/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa do ông Đỗ Trọng Hưng - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XI về “Thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán việc đầu tư công trình xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2010 – 2015”.

Toàn cảnh buổi làm việc

 
Cùng tham gia buổi giám sát còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa. Về phía KTNN khu vực XI có Kiểm toán trưởng Hoàng Phú Thọ, các Phó Kiểm toán trưởng cùng cán bộ chủ chốt của đơn vị.
 
Báo cáo với Đoàn giám sát, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XI Hoàng Phú Thọ cho biết, giai đoạn 2011 – 2015, KTNN khu vực XI đã thực hiện kiểm toán hàng năm đối với ngân sách tỉnh Thanh Hóa từ năm 2012-2014, kiểm toán Chương trình 30a và Chính sách 167; kiểm toán Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 47; KTNN khu vực II kiểm toán ngân sách địa phương năm 2010; KTNN chuyên ngành IV và chuyên ngành V kiểm toán 3 dự án đầu tư xây dựng.
 
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, hàng năm KTNN khu vực XI đều gửi công văn tới UBND tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng, nhằm đôn đốc các đơn vị thực hiện, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của KTNN. Đặc biệt, năm 2016 KTNN khu vực XI gửi công văn tới Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của KTNN.
 
Mặc dù có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng, song thực tế kiểm tra cho thấy tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN còn khiêm tốn, cụ thể: Một số kiến nghị chưa được các đơn vị nghiêm túc thực hiện, kết quả thực hiện không cao; nhiều đề xuất, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán chưa được các cơ quan tiếp nhận, thực hiện hoặc giải trình kịp thời; còn tình trạng thực hiện không đảm bảo thời gian và báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. Đáng chú ý, còn tỷ lệ nhất định các kiến nghị của KTNN qua các năm chậm thực hiện, chưa thực hiện, làm ảnh hưởng tới tính nghiêm minh của pháp luật. Nhiều vấn đề được phát hiện qua hoạt động kiểm toán song không có giải pháp xử lý nên còn tồn tại tiếp diễn năm này qua năm khác, chậm được khắc phục. Các đơn vị chủ yếu thực hiện các kiến nghị về tài chính, hầu hết chưa báo cáo về thực hiện các kiến nghị liên quan đến kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành.
 
Từ thực tế trên, nhằm nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong thời gian tới, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XI Hoàng Phú Thọ kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ chế xử lý đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các kiến nghị kiểm toán của KTNN; có cơ chế kiểm tra, giám sát đơn vị được kiểm toán đối với việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; quy định chế độ, trách nhiệm phối hợp giữa KTNN với các cơ quan nhà nước trong hoạt động kiểm toán; chỉ đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.
 
Kiểm toán trưởng Hoàng Phú Thọ cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, trong đó có quy định về xử phạt trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; tăng cường chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại các Bộ, ngành, địa phương…thuộc đối tượng kiểm toán; tăng cường sử dụng thông tin từ báo cáo kiểm toán của KTNN để xây dựng cơ chế chính sách và quản lý điều hành…
 
Đối với Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, KTNN khu vực XI kiến nghị các cơ quan tích cực giám sát việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán, đồng thời tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để KTNN thực hiện tốt nhiệm vụ; tích cực chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị kiểm toán…
 
Tại buổi giám sát, các ĐBQH khẳng định Báo cáo của KTNN đã cung cấp những thông tin, số liệu quan trọng cho công tác giám sát; đồng thời đánh giá cao những cố gắng của KTNN khu vực XI trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng chính quyền tỉnh trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phát triển kinh tế xã hội; tích cực đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán…
 
Các ĐBQH cũng đề nghị đơn vị cần làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kiến nghị kiểm toán; chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, các đại biểu đã chỉ ra một số bất cập làm nảy sinh tiêu cực, thất thoát, lãng phí, công trình kém chất lượng… và đề nghị KTNN cần lưu ý tập trung kiểm toán.
 
Kết luận buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh vai trò của KTNN, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của KTNN. Trưởng đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị có sai phạm.
 
Để nâng cao chất lượng thực hiện kiến nghị kiểm toán, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị KTNN khu vực XI làm rõ những tồn tại, hạn chế, đưa ra các kiến nghị cụ thể, rõ ràng để tập trung khắc phục; phân loại các kiến nghị chưa được thực hiện để có biện pháp đôn đốc kịp thời. Cùng với việc đưa ra kiến nghị, KTNN khu vực XI cần thống kê danh sách, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền những đơn vị chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hoặc mới chỉ thực hiện một phần kiến nghị; đồng thời gửi báo cáo đến Đoàn ĐBQH tỉnh để thực hiện giám sát, nhắc nhở việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.
 
Sau buổi giám sát tại KTNN khu vực XI, Đoàn ĐBQH Thanh Hóa sẽ tiếp tục giám sát tại UBND tỉnh, UBND các huyện và một số sở, ngành về nội dung này để tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
 
Hồng Lộc

Xem thêm »