"Thể chế hoá và phổ biến đến tất cả cán bộ, kiểm toán viên và người lao động trong ngành toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh hoạt động kiểm toán nhà nước"

01/04/2009
Xem cỡ chữ Google

 Đó là ý kiến chỉ đạo của GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Hội nghị tập huấn văn bản chế độ mới cho cán bộ lãnh đạo; phụ trách công tác văn phòng, tổng hợp; trưởng phòng tài vụ - kế toán và cán bộ phụ trách thi đua - khen thưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được tổ chức ngày 5 và 6/8 vừa qua.

 Từ sau khi Luật KTNN có hiệu lực đến nay đã có 5 Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và nhiều văn bản được ban hành theo thẩm quyền của Tổng KTNN để triển khai thi hành Luật. Đặc biệt, tháng 7 vừa qua Tổng KTNN đã ký ban hành một loạt văn bản theo thẩm quyền nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện Luật KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh hoặc liên quan đến hoạt động của KTNN. Đáng chú ý nhất là Quy chế làm việc của KTNN, văn bản được soạn thảo công phu từ 3 năm qua, điều chỉnh hoạt động của tất cả cán bộ, kiểm toán viên và người lao động KTNN một cách cụ thể, chi tiết; Quy chế Đoàn kiểm toán được xây dựng công phu và thể chế hoá tất cả những gì thuộc thẩm quyền của Tổng KTNN, với sự tham gia của hàng trăm lượt chuyên gia trong hơn nửa năm qua; Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc KTNN, được triển khai soạn thảo, xây dựng từ sau khi Luật KTNN được thông qua, quy định rõ chức trách, quyền hạn của lãnh đạo cũng như cán bộ, kiểm toán viên và người lao động từng đơn vị... Ngoài các văn bản nêu trên, Hội nghị còn nghiên cứu, quán triệt các nội dung chính của Luật Thi đua khen thưởng; Đề án chương trình hành động của KTNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Quy định về việc nâng lương trước thời hạn và hướng dẫn công tác kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trên cơ sở Luật KTNN, các văn bản trước đây mang tính chất xử lý tình huống sẽ tiếp tục từng bước được thể chế hoá để triển khai thực hiện. Tổng KTNN chỉ đạo sau hội nghị này các đơn vị có trách nhiệm tổ chức tập huấn, phổ biến đến từng cán bộ, kiểm toán viên và người lao động, đồng thời lồng nội dung các văn bản mới vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để thống nhất việc lĩnh hội và hành động. Một số văn bản quan trọng như Quy chế làm việc của KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán sẽ được in gọn, nhỏ và phát đến từng cán bộ, kiểm toán viên để thuận tiện cho việc nghiên cứu thực hiện.

Với thời gian có hạn nhưng các báo cáo viên đã nỗ lực làm rõ được hầu hết những điểm quy định, hướng dẫn quan trọng và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị cũng như những vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện./.

Xem thêm »