Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở ‘Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật Quy định về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán’

12/10/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 11/10/2017, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Hội đồng khoa học của KTNN do TS. Lê Đình Thăng – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 "Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật Quy định về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán" do Ths. Đỗ Thị Lan Hương và bà Lê Thị Huyền (Vụ Pháp chế) làm đồng chủ nhiệm.

TS. Lê Đình Thăng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận

 
Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, bà Lan Hương cho biết, thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán ở KTNN trong những năm qua cho thấy vẫn còn những hạn chế nhất định do thiếu cơ sở làm nền tảng pháp lý cho hoạt động này; tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, kiến nghị, khiếu nại nhiều lần. Hiện nay vẫn chưa có một công trình khoa học nào thực hiện nghiên cứu riêng biệt về việc xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán. 
 
Việc nghiên cứu đề tài "Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật Quy định về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán" nhằm tăng cường trách nhiệm của KTNN trong giải quyết các công việc giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán; bảo đảm hoạt động giải quyết khiếu nại được khách quan, công khai, dân chủ; tiến tới xây dựng một cơ chế giải quyết khiếu kiện của đơn vị được kiểm toán có hiệu quả, nề nếp, đúng pháp luật. 
 
Đề tài đã nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại và trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán; Đánh giá thực trạng về xử lý kiến nghị (khiếu nại) của đơn vị được kiểm toán từ khi ban hành Luật KTNN năm 2005 đến khi ban hành Luật KTNN năm 2015; Đề xuất phương hướng, nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại đối với đơn vị được kiểm toán.
 
Với kết cấu 02 Chương, trong Chương 1, đề tài nêu bật những quy định pháp lý về khiếu nại, thực trạng về công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Chương II, tập trung vào nội dung Văn bản quy phạm pháp luật quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước và giải pháp tổ chức thực hiện.
 
Nhận xét về tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài, thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, với dung lượng hợp lý, đã trình bày được những vấn đề lý luận pháp lý cơ bản về khiếu nại, thực trạng công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN. Đồng thời đề xuất được các nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN. Các kiến nghị bảo đảm giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN được Ban đề tài đưa ra có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của KTNN. Đề tài có giá trị sử dụng trong việc hoàn thiện quy định của KTNN về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
 
Có ý kiến cho rằng, đề tài sau khi được nghiệm thu sẽ có thể dùng làm tài liệu tham khảo để hoàn thiện hơn các quy định về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán trong hoạt động KTNN, đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về hoạt động của KTNN và Luật Khiếu nại 2011. Đặc biệt là trong việc xây dựng Quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán trong lĩnh vực KTNN.
 
Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu gợi ý Ban Chủ nhiệm đề tài nên bổ sung đánh giá sâu hơn về thực tiễn giải quyết các kiến nghị của đơn vị được kiểm toán trong những năm qua; Hiện trạng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán; Cần phân tích đưa ra khái niệm, đối tượng, đặc điểm của khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại của KTNN đối với các khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về kết quả kiểm toán...
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Đình Thăng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, nghiên cứu, chỉnh sửa lại đề tài theo hướng: làm rõ hơn quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đối tượng được ban hành văn bản của KTNN để từ đấy đề xuất ra được những kiến nghị phù hợp, các văn bản của KTNN liên quan đến khiếu nại và thực trạng công tác giải quyết khiếu nại của KTNN; Việc xử lý các đối tượng có liên quan trong giải quyết khiếu nại, làm rõ các đơn vị liên quan trong một số tình huống cụ thể; Bổ sung các điều kiện để thực hiện các giải pháp được nêu ra...
 
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại Khá./.
 
M. Thúy

Xem thêm »